Projekt "INICJATYWA"

Skorzystaj z Projektu "INICJATYWA"  tak jak My!!!
Projekt "Inicjatywa" współfinansowany przez Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany 
jest od 1 lipca 2008r.

 Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcie ekonomii społecznej w wybranych powiatach i miastach województwa śląskiego.
 
 Rola organizacji określanym mianem ekonomia społeczne w codziennym życiu każdego mieszkańca naszego województwa jest ogromna dlatego wspieranie ich rozwoju i umacnianie ich  
w działaniu jest niezwykle ważne, gdyż to one wypełniają lukę w programach społecznych, kulturalnych, pomagają najuboższym, wspierają resocjalizację, są miejscem rozwijania talentów itd.
 W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia oraz doradztwo, w trakcie każdy zainteresowany dowie się, jak skutecznie zdobyć fundusze na działalność i rozwój swojej organizacji. Ponadto uzyska pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych.
 
Uczestnikami projektu będą podmioty ekonomii społecznej a więc:
- spółdzielnie pracy, 
- spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
- organizacje pozarządowe, w tym wszystkie stowarzyszenie, fundacje, kluby,
- związki wyznaniowe, w tym parafie,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego , działające na terenie województwa śląskie.

Realizacja projektu "Inicjatywa" zakończona 31 grudnia 2009 r.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja